Messer plyny

Messer Tatragas je členom nadnárodnej skupiny Messer, ktorá patrí k vedúcim svetovým výrobcom priemyselných plynov a je aktívna v 30 krajinách Európy, Ázie ako aj v Alžírsku, Novom Zélande a Peru, celkovo prostredníctvom 60 spoločností.

Plyny

Od acetylénu až po xenón ponúka skupina Messer široké portfólio výrobkov - produkuje a predáva technické plyny ako kyslík, dusík, argón, kysličník uhličitý, vodík, hélium, ochranné plyny pre zváranie, špeciálne plyny, medicinálne plyny a veľké množstvo rozličných zmesí. V moderných výskumných a kompetenčných centrách vyvíja skupina Messer aplikačné technológie pre použitie plynov takmer vo všetkých odvetviach priemyslu, v potravinárstve, v technike prostredia, medicíne ako aj vo výskume a vede.

Otváracie hodiny:

Pondelok až piatok: 7.00 – 14.00
Víkend:zavreté

Technické plyny ponúkame len na pobočke Michalovce na Priemyselnej 20